വിഷയം: ‍ Islamic

രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുത്താലുള്ള ഗുണമെന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ആയിഷ

Apr 12, 2024

CODE :Abo13548

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

രണ്ട് വയസ്സ് വരെ  കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter