ഹജ്ജിനു മുമ്പ് ഫര്‍ള് നോമ്പ് നോറ്റു വീട്ടേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Rasheedha Faisal Nellikkappalam

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഫര്ളായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധ്യതയായത് എത്രയും വേഗം വീട്ടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹജ്ജിന് മുമ്പായി പടച്ചവനും പടപ്പുകളുമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീര്ക്കുക എന്നത് ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും മര്യാദകളില് പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തില് ഫര്ള് നോമ്പും വരുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ, ഹജ്ജിന് മുമ്പായി നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടുക എന്നത് പ്രത്യേക നിര്ബന്ധം ഇല്ല. അതേ സമയം, യാത്രയില്‍ പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടാമെന്നും മരണം സംഭവിച്ചാല്‍, സൌകര്യപ്പെട്ടിട്ടും നോറ്റ് വീട്ടാതെ ബാക്കിയുള്ള നോമ്പുകള്‍ക്ക് കുറ്റക്കാരനാകുമെന്ന് കൂടി ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. ദോഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാഥന്‍ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ, ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങള്‍ പൊറുത്തുതരുമാറാവട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter