സംസം വെള്ളം അമുസ്ലിങ്ങല്ക്ക് കൊടുക്കാമോ

ചോദ്യകർത്താവ്

റശീദ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

സംസം വെള്ളം അമുസ്ലിംകള്‍ക്കു നല്കുന്നതില്‍ വിരോധമില്ല. ഫത്ഹ് മക്കക്കു ശേഷം അവിടെ അശേഷിച്ചിരുന്ന മുശ്രിക്കുകളെ സംസം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് റസൂല്‍ (സ) തടഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അതിനെ പരിഹസക്കാനും നിന്ദിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കാവതല്ല.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter