ഹജ്ജ് ഉംറക്ക് പോകാന്‍ മഹ്റം ഉണ്ടായിരിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണോ

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദൂല്‍ ഹകീം

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സ്ത്രീക്ക് നിര്‍ബന്ധമായ ഹജ്ജോ ഉംറയോ അല്ലാത്ത യാത്ര ചെയ്യാന്‍ കൂടെ മഹ്റം ആയ ബന്ധുവോ ഭര്‍ത്താവോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇജ്മുഉണ്ടെന്ന് ഇബ്നു ഹജറില്‍ അസ്ഖലാനി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ബന്ധമായ ഹജ്ജ് യാത്രയില്‍, മറ്റു സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കില്‍ അവരോടൊപ്പമോ വലിയ സംഘത്തിലായോ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മഹ്റം തന്നെ വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter