ഉംറയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറുവിവരണം നല്‍കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

sainulabid

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. തടിയാലും വഴിയാലും സാധ്യമായവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ ചെയ്യല്‍ നിര്‍ബന്ധമായതാണ് ഹജ്ജും ഉംറയും. അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെകുറിച്ച് ഒട്ടേറെ ആയതുകളും ഹദീസുകളും കാണാവുന്നതാണ്.   പ്രവാചകര്‍ (സ) പറയുന്നു, ഒരു ഉംറ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഉംറ മുതലുള്ള ദോഷങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാണ് (ഇമാം മുസ്ലിം). ഹജ്ജും ഉംറയും ദോഷങ്ങളെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കും (തുര്‍മുദി) ഉംറയുടെ അമലുകള്‍ വളരെ ലളിതമാണ്. മീഖാതുകളില്‍നിന്ന് കുളിച്ച് ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഞാന്‍ ഉംറയെ കരുതുകയും അത് കൊണ്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നതോടെ ഇഹ്റാമില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ശേഷം മക്കയിലെത്തി ഏഴുപ്രാവശ്യം ത്വവാഫും എഴു പ്രാവശ്യം സഅയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഉംറയുടെ അമലുകളായി. ശേഷം തലമുടി വടിച്ചോ മുറിച്ചോ ഇഹ്റാമില്‍നിന്ന് തഹല്ലുല്‍ ആവാം.  സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലും സ്ത്രീകള്‍ മുഖം മറക്കാതിരിക്കലും പുരുഷന്മാര്‍ തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കലും നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇഹ്റാം കൊണ്ട് നിഷിദ്ധമാവുന്ന ഭാര്യാഭര്‍തൃബന്ധം, മുടി നീക്കം ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റുകാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയുമാണ് നിര്‍ബന്ധ അമലുകള്‍. ഇഹ്റാമിന്റെ രണ്ട് റക്അത്, നിസ്കാരം, ത്വവാഫിന്റെ നിസ്കാരം, തല്‍ബിയത് വര്‍ദ്ദിപ്പിക്കല്‍, സംസം കുടിക്കല്‍ തുടങ്ങി സുന്നതായ കാര്യങ്ങളും അദബുകളും ഒട്ടനവധിയുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter