വിഷയം: ‍ ഹജ്ജ്

ഹജ്ജിനു ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ ശാഫിഈ മദ്ഹബ് പ്രകാരം ഏറ്റവും നല്ല രൂപം ഏതാണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Mufeeda

Apr 7, 2024

CODE :Haj13532

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഹജ്ജിനെപ്പറ്റിയും അതിന്‍റെ രൂപങ്ങളെപ്പറ്റിയും അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter