ഹജ്ജിന് (നൃബന്ധമായ ) പോകാൻ അനുമതി കിട്ടിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു . ഇദ്ദയുടെ കാലയളവിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഹജ്ജിന് പോവാമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ജാബിർ വലിയാട് .. ജ

Jun 16, 2019

CODE :Par9324

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോകാന്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അനുമതി കിട്ടി. പക്ഷേ ഹജജിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെട്ടു. എങ്കില്‍ ഇദ്ദയുടെ കാലയളവില്‍ ആ സ്ത്രീക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാന്‍ പറ്റില്ല.  ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാന്‍ പറ്റൂ.. ഇക്കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല (മുഗ്നി)

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter