കച്ചവടത്തിനായി പുതിയൊരു കെട്ടിടം വാങ്ങി, ഇപ്പോള്‍ അതില്‍നിന്ന് വരുമാനമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അതിന് സകാത് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കച്ചവടത്തിനായി വാങ്ങിയതൊക്കെ കച്ചവടച്ചരക്ക് എന്ന നിലയിലാണ് കണക്കാക്കുക. ഭൂമിയും കെട്ടിടവുമെല്ലാം അതേ വിധിയില്‍ തന്നെയാണ് വരിക. കച്ചവടത്തിനായി വാങ്ങിയ കെട്ടിടം, ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാവുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ മാര്‍ക്കറ്റ് വില കണക്കാക്കേണ്ടതും കണക്ക് എത്തുന്നുവെങ്കില്‍ രണ്ടര ശതമാനം സകാത് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter