വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായ കടയില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചരക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ, അര ലക്ഷം രൂപ ചരക്ക് വാങ്ങിയ വകയില്‍ കൊടുക്കാനുണ്ട്. എങ്കില്‍ ആകെയുള്ള കണക്കെടുപ്പില്‍ അത് കുറക്കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന സമയത്തുള്ള ഷോപ്പില്‍ വില്‍പ്പനക്കായുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വില കെട്ടേണ്ടതാണ്. കാശ് നല്‍കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതിനര്‍ത്ഥം, അയാള്‍ കടം വീട്ടാനുണ്ട് എന്നതാണല്ലോ, കടം സകാതിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് നാം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവുന്ന ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അത്രയും സാധനങ്ങള്‍ വിറ്റ് വേണമെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് ആ കടം വീട്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം. അന്നേ ദിവസം യാതൊരു കാരണത്താലും ചരക്കുകളില്‍ കുറക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter