വിഷയം: ‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലാത്ത സകാത്ത് അവകാശികൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സകാത്ത് നൽകാമോ? അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർ അല്ലാത്തതിനാൽ സകാത് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നീക്കുന്ന വിധി ഇവിടെ വരുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഇമ്ദാദ് കോഴിക്കോട്

May 23, 2021

CODE :Zak10088

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

സകാത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്ത്/ശരീരം ഏത് നാട്ടിലാണോ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള അവകാശികള്‍ക്ക് സകാത്ത് നല്‍കണമെന്നതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. അതനുസരിച്ച് സകാത്ത് നല്‍കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍ക്കോ സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലാത്തവര്‍ക്കോ സകാത്ത് നല്‍കാം. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വീടുകെട്ടി സ്ഥരിതാമസമാക്കിയവര്‍ക്ക് നല്‍കലാണ് ഉത്തമം (ഫത്ഹുല്‍മുഈന്‍, ഇആനതുത്വാലിബീന്‍-2:326).

നാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് സകാത്ത് നല്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണല്ലോ അവര്‍ക്കു നല്‍കുക. ആയതിനാല്‍ ഇവിടെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് സകാത്ത് നീക്കുന്ന വിധി വരുന്നില്ല.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter