സ്വർണത്തിന്റെ സകാത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാമോ ? അതോ സ്വർണം തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Farhan

May 29, 2019

CODE :Fiq9296

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ സകാത്ത് സ്വര്‍ണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നല്‍കണം (തുഹ്ഫ).

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter