വിഷയം: ‍ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ള മുദ്ദ് അരി തങ്ങന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കല്‍

സകാത്ത് തങ്ങന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ പാടില്ലല്ലോ. എന്നാല്‍ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നല്‍കുന്ന മുദ്ദ് അരി തങ്ങന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

BASIL FIRDOUS

May 24, 2020

CODE :Fiq9839

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

നബികുടുംബത്തിന് സകാത്ത് മുതല്‍ നല്‍കാന്‍ പാടില്ലാത്തത് പോലെ, നേര്‍ച്ച, കഫ്ഫാറത് തുടങ്ങിയ വാജിബായ ബാധ്യതകളൊന്നും അവര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ പാടില്ല (ഫത്ഹുല്‍മുഈന്‍, തുഹ്ഫ 8-721)

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter