ഹനഫി ഇമാമിന്‍റെ കൂടെ നിസ്കാരത്തില്‍ ഫാതിഹക്ക് സമയം കിട്ടാതെ വരുമ്പോള്‍ ആ നിസ്കാരത്തിന്‍റെ വിധി എന്ത്? ഇമാം ആ ഫാതിഹ വഹിക്കുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

മുഹമ്മദ് ബഹ്റൈന്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും. അന്ത്യപ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാതും സലാമും വര്‍ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇമാമിനോടു കൂടെ ഫാത്തിഹ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ മതിയായ സമയം ലഭിക്കാത്ത മസ്ബൂകിന്‍റെ ഫാത്തിഹയോ ഫാതിഹയില്‍ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്നതോ ഇമാം വഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ സന്ദര്ഭം ആദ്യ റക്അതിലും ഇടയിലെ റക്അതിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇമാം വേഗത്തില്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്നവനും മഅമൂം സാവധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനും ആകുമ്പോള്‍ മഅമൂമിന് ഫാത്തിഹ ഓതാന്‍ മതിയായ സമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവന്‍ മസ്ബൂകാവുന്നതാണ്. അപ്പോള്‍ അവന്‍റെ ഫാത്തിഹ ഇമാം വഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയില്‍ മസ്ബൂകാകുന്ന രൂപം. ദുആഉല്‍ ഇഫ്തിതാഹ്, അഊദു എന്നീ സുന്നത്തുകള്‍ എടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ ഫാത്തിഹ ഓതാന്‍ മതിയായ സമയം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സുന്നത്തുകള്‍ ചെയ്യാന്‍ എടുത്ത അത്രയും സമയം ഫാത്തിഹ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്, അതോടൊപ്പം ഇമാമിനെക്കാള്‍ മൂന്നു ഫര്ളുകള്‍ പിന്താനും പാടില്ല. മസ്ബൂകായ മഅമൂം ദുആഉല്‍ ഇഫ്തിതാഹ്, അഊദു എന്നീ സുന്നത്തുകള്‍ എടുക്കാതെ ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം  ഫാത്തിഹ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ വേണ്ടി പിന്തുകയും ഇമാം ഇഅ്തിദാല്‍ എത്തുകയും ചെയ്താല്‍ ആ റക്അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഇമാം ഹനഫിയാകുമ്പോഴും മറ്റു ശരിയായ എല്ലാ തുടര്‍ച്ചകളിലും ഇതുതന്നെയാണ് നിയമം. ഹനഫിയായ ഇമാം ശാഫിയായ മഅ്മൂമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിര്‍ബന്ധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ ആ തുടര്‍ച്ച സ്വഹീഹാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നന്മ കൊണ്ട് കല്‍പിക്കാനും തിന്മക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter