ബാങ്ക് വിളി, ഇമാമത്ത്, ഖുതുബ തുടങ്ങിയവക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതില്‍ തെററുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഇഹ്സാന്‍ കൊപ്പം

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ആരാധനകളില്‍ ഭൌതിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കലരാതിരിക്കല്‍ അനിവാര്യമാണ്. ഭൌതികതയുടെ അംശം കലര്‍ന്ന ആരാധനകള്‍ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും എന്നത് ആരാധനകളാണ്. അവയെകൊണ്ട് ഭൌതിക ലക്ഷ്യം വെക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാല്‍, ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യത്ത്‌ കൂലി നല്‍കാതെ അവ ചെയ്യാന്‍ ആളില്ലാതെ വന്നാല്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് കൂലി നല്‍കാന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കര്‍മ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം, ഇത്തരം സേവനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിമാത്രമായി അവരുടെ സമയം മുഴുവനും നീക്കി വെക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ കൂലി പറ്റുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനോ അല്ല, മറിച്ച് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായി, മറ്റുജോലികളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാതെ സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നതിനാണ്. അതേസമയം അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നനിലയില്‍ ഏറ്റെടുത്തു ചെയുന്നവരെ മികച്ച പ്രചോദനങ്ങള്‍ നല്‍കി അവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter