സിഹ്റ് ബാധിച്ച ആളെ മന്ത്രിക്കാന്‍ ഖുര്‍ആന്‍ ആയത്തുകള്‍ ഏതാണ് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Hamsa

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സൂറതുല്‍ഫലഖിലെയും സൂറതുന്നാസിലെയും ആയതുകളാണ് സിഹ്റ് ബാധിച്ചവരെ മന്ത്രിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമം. റസൂലുല്ലാഹി (സ)ക്ക് സിഹ്റ് ബാധിച്ചെന്നും ഈ സൂറതുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവ ഓതി മന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്ത മുറക്ക് സിഹ്റിന്‍റെ ഫലം ഇല്ലാതായെന്നും ഹദീസുകളില്‍നിന്നും ഖുര്‍ആന്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്‍നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. കൂടുതലറിയാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തൌഫീഖ് നല്‍കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter