കൈ നോക്കലിന്റെ വിധി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചുതരാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

unais thayineri

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കൈനോട്ടം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ (കഹാനത്)അതേ പരിധിയിലാണ് വരികയെന്നാണ് പണ്ഡിതര്‍ പറയുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും നിഷിദ്ധമാണ്. ജ്യോതിഷത്തിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയുടെയും വിധികള്‍ വളരെ വിശദമായി ജ്യോതിഷം - ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍ എന്ന ലേഖനത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter