മുഅ്മിനും മുസ്‌ലിമും തമ്മില്‍ വല്ല വ്യത്യാസവും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഹാറൂന്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. മുഅ്മിന്‍,  മുസ്‌ലിം എന്നീ സംജ്ഞകളുടെ അര്‍ത്ഥ തലങ്ങളെകുറിച്ച് പണ്ഡിതര്‍ക്കിടയില്‍ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ചില പണ്ഡിതര്‍ രണ്ടിനെയും രണ്ട് അര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹ്യമായ ഇസ്‌ലാമിക കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ  മുസ്‌ലിം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മനസ്സില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് ബാഹ്യമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണെന്നതിനാല്‍, അത്തരക്കാരെയും ബാഹ്യാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മുസ്‍ലിം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാല്‍ മുഅ്മിന്‍ ആവണമെങ്കില്‍ മനസ്സില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാല്‍ അവ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗപണ്ഡിതരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇമാം തഫ്താസാനി അടക്കമുള്ള അഖീദയുടെ പണ്ഡിതരെല്ലാം അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്‍ലിം എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അല്ലാഹുവിനുള്ള കീഴടങ്ങലാണെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ,മനസ്സില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വിശ്വാസമില്ലെങ്കില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ കീഴടങ്ങലും സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് ഇമാം തഫ്താസാനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ മുസ്‍ലിം ആവുകയും എന്നാല്‍ മുഅ്മിന്‍ ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരണം വരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter