ശഅ്ബാന്‍ പകുതിക്കു നടത്താറുള്ള വിശേഷപ്രാര്‍ഥനയുടെ വിധിയെന്താണ്? അതും അതിനുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രാധാന്യവും സംബന്ധിച്ച് വല്ല തിരുവചനവുമുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഫായിസ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ശഅ്ബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാവിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതായി വിവിധ തഫ്സീറുകളും പണ്ഡിത രചനകളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ചര്‍ച്ച ബറാഅത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ രാവ് എന്ന ലേഖനത്തില്‍ വായിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter