മുസ്‌ലിംകള്‍ നില വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി എന്ത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്‍ ജവാദ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നിലവിളക്ക് എന്നത് വെളിച്ചം പകരാനുള്ളതാണ്. വൈദ്യുതി നിലവില്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വെളിച്ചത്തിനായി വിളക്കിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു നിലവിളക്കും. ശേഷം വൈദ്യുതി വന്നതോടെ അതിന്റെ ഉപയോഗമില്ലാതാവുകയും അത് മൂലയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് മുമ്പ് വിവരിച്ചത് ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ അഗ്നി ദേവനെ പൂജിച്ച് കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹൈന്ദവവിശ്വാസപ്രകാരം പലരും നിലവിളക്ക് കൊളുത്താറുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ അത് കത്തിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാമികവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അടക്കവും അനക്കവും ആരാധനയാക്കാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter