നബിതങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്ത ജിന്നുകള്‍ സ്വഹാബതിന്‍റെ ഗണത്തില്‍ പെടുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബൂത്വാഹിര്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സ്വഹാബി എന്നതിന്‍റെ നിര്‍വ്വചനം, വിശ്വാസിയായി പ്രവാചകരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും വിശ്വാസിയായി തന്നെ മരണമടയുകയും ചെയ്തവര്‍ എന്നതാണ്. അതിന്‍റെ വിശദീകരണ ചര്‍ച്ചയില്‍, പ്രവാചകരെ ദര്‍ശിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ജിന്നുകള്‍ അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുമോ എന്ന് പണ്ഡിതര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജിന്നുകളും ഈ നിര്‍വ്വചനത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്നും അവരും സ്വഹാബികള്‍ തന്നെയാണെന്നുമാണ് ഇമാം ഇബ്നുഹജര്‍ (റ) അടക്കമുള്ള പല പണ്ഡിതരും പ്രബലമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ രുചി അറിയാനും ജീവിതം മുഴുക്കെ ആരാധനയാക്കി മാറ്റാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter