സൌഹാര്‍ദം എന്ന നിലക്ക് ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിനും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കും പിരിവ് കൊടുത്തും മറ്റും സഹകരിക്കാമോ.

ചോദ്യകർത്താവ്

സാലിം

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

ക്ഷേത്രത്തിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ശിര്‍ക് ആയതിനായാല്‍ അതിനു വേണ്ടി സൌഹൃദം എന്ന നിലക്ക് ശാരീരികോ, മാനസികമോ, സാമ്പത്തികമോ ആയ ഒരു സഹായവും മുസ്ലിമിനു ചെയ്യാവതല്ല.  മാനുഷികവും സാമൂഹികവുമായ പൊതു നന്മകളിലാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത്.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter