ക്ഷേത്രത്തിനു പണം നല്‍കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് ശിര്‍ക്. ശിര്‍കല്ലാത്ത ഏത് ദോശവും അള്ളാഹു പൊറുത്ത് നല്‍കും. ശിര്‍ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയെന്നത് തന്നെ കുഫ്റാണ്. ഇത്രമേല്‍ ഗൌരവമായി കാണേണ്ട ശിര്‍കിന് സഹായം നല്‍കല്‍ വലിയ പാപം തന്നെ. ക്ഷേത്രത്തിനു പണം നല്‍കുകയെന്നത് ശിര്‍കിനെ സഹായിക്കലാണ്. അത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല ശാരീരികമായും മാനസികമായും ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സഹായവും ചെയ്യാവതല്ല.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter