മഖ്ബറകളിലോ മറ്റോ പോയി സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്ത് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഇബ്നു അബ്ദില്ലാഹ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സത്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ടോ വിശേഷണം കൊണ്ടോ ആണെങ്കില്‍ എവിടെ വെച്ചുമാകാവുന്നതാണ്. ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായാല്‍ കള്ളസത്യം ചെയ്യില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് അത്തരം സ്ഥലങ്ങള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. അത് കൊണ്ട്  അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണെങ്കില്‍  മഖ്ബറയില്‍ വെച്ചും സത്യം ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter