ജിന്ന് സമൂഹത്തിനു മനുഷ്യ മനസുകളെ അധീനപെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് കോന്നി

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനുള്ള കഴിവ് ജിന്നുകള്‍ക്കുണ്ട്. അള്ളാഹു പറയുന്നു: നബിയേ പറയുക: മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും ജിന്നുകളില്‍ നിന്നുമായി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്‍ ദുര്‍ബോധനം നടത്തി പിന്മാറിക്കളയുന്നവന്റെ ദുര്‍ബോധനത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷിതാവും അവരുടെ രാജാവും അവരുടെ ആരാധ്യനുമായ അള്ളാഹുവില്‍ ഞാന്റ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു  (سورة الناس) പിശാചി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളില്‍ അധിവസിക്കുകയും മനുഷ്യന്‍ അള്ളാഹുവിനെ ഓര്‍ക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ പിന്മാറിക്കളയുമെന്നും ഇബ്നു അബ്ബാസ് (റ) പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter