ഈ ലോകത്ത് 20 ശതമാനം മാത്രമേ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ളൂ , ബാക്കിയുള്ളവര്‍ അമുസ്ലികളാണ്‌ - മഹ്ശറയില്‍ എന്താകും അവരുടെ അവസ്ഥ. എല്ലാവരും നരകത്തില്‍ തന്നെയോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ശാനവാസ് കെകെ

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സത്യ വിശ്വാസികള്‍ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1000 ആളില്‍ 999 ഉം നരകാവകാശികളാണെന്ന് നബി (സ്വ) യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് നരകാവകാശികളുടെ എണ്ണപ്പെരുപ്പത്തില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. തൌഹീദിലും രിസാലതിലും വിശ്വസിച്ചവര്‍ മാത്രമേ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കൂ. അതെത്ര കുറവായാലും. അത് നിഷേധിച്ചവര്‍ നരകത്തിലാണ് അവരെത്ര വര്‍ദ്ധിച്ചാലും. അവരെ കൊണ്ട് നരകം നിറക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter