മരതകം കല്ല്‌ വെച്ച റിംഗ് സ്ത്രീകള് ഉപയോഗികാമോ?കല്ലുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകത നമ്മള്‍ നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

റിസ്‍വാന

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. മരതക കല്ല് വെച്ച ആഭരണങ്ങള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അഖീഖ പോലോത്ത കല്ലുകള്‍ വെച്ച മോതിരങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നത് കാരണം ചില ഉപകാരങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസുകള്‍ കാണുന്നുണ്ട്. പറയപ്പെട്ട ഹദീസുകള്‍ ളഈഫാണ്. എന്നാലും വിത്യസ്ത സനദുകളിലൂടെ രിവായത് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍ അതിനു അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പണ്ഡിതര്‍ പറയുന്നു.  ياقوت مرجان അഥവാ പവിഴം മാണികം കല്ലുകള്‍ മോതിരത്തില്‍ ധരിച്ചാല്‍ ദാരിദ്രം ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ചില കര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാം. അതിനാല്‍ കല്ലിനുള്ള പ്രത്യേകത നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതലറിയാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter