തൌഹീദും ശിര്‍ക്കും എന്താണ് വിശദീകരണം

ചോദ്യകർത്താവ്

ജസീര്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. തൌഹീദും ശിര്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാന്‍   താഴെ ലിങ്കുകള്‍ വായിക്കുക.

ശിര്‍ക്ക്‌ എന്നാല്‍ എന്ത്

തൗഹീദും ശിര്‍ക്കും: ചില സൂചനകള്‍

തൌഹീദ് സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter