വന്‍പാപങ്ങള്‍ (വ്യഭിചാരം) പോലോത്ത തെറ്റ് ചെയ്‌താല്‍ .അതിനെ മറികടക്കാന്‍ പോന്ന അമല്‍ ഉണ്ടോ ? അതെന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഇര്‍ശാദ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

വ്യഭിചാരമെന്നല്ല ശിര്‍ക്കടക്കമുള്ള ഏത് തെറ്റിനെയും മറികടക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അള്ളാഹുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലാണ് തൌബ. വ്യഭിചാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തൌബയെ കുറിച്ച് നബി(സ) പറഞ്ഞത് അവരുടെ തൌബ മദീനയിലെ എഴുപതു പേര്‍ക്ക് ഭാഗിച്ചു നല്‍കിയാല്‍ അവരുടെയെല്ലാം പാപം പൊറുക്കാന്‍ മാത്രം മതിയായതാണെന്നാണ്. അത് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളി‍ല്‍ നിന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ഖേദിച്ച് മടങ്ങല്‍ തന്നെയാണ് ആ തെറ്റിനെ മറികടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമല്‍. തൌബയെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter