വിഷയം: ‍ മലക്കുകളുടെ വാസസ്ഥലം

ജിബ്‌രീൽ (അ)ന്‍റെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാണ്? എല്ലാ മലക്കുകളുടെയും വാസ സ്ഥലം ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിലാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുൽ ഫത്താഹ്

May 16, 2020

CODE :Aqe9810

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

മലക്കുകളുടെ വാസസ്ഥലം വാനലോകത്താണെന്നും എല്ലാ വാനങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മലക്കുകള്‍ ഇബാദത്തിലായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമര്‍(റ)നെ തൊട്ട് ഇബ്നുല്‍മുന്‍ദിര്‍(റ) ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിലുണ്ട്.

എന്നാല്‍ അല്ലാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി അവന്‍റെ അനുമതിയോടെ അവര്‍ ഇറങ്ങി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter