മകന്‍റെ ഭാര്യയെ തൊട്ടാല്‍ വുളൂ മുറിയുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Mudassir Poo Kundil

Oct 28, 2021

CODE :Dai10669

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

മകന്‍റെ ഭാര്യ മഹ്റമാണ്. പരസ്പരം തൊട്ടാല്‍ വുളൂ മുറിയില്ല. മകന്‍ മരിക്കുകയോ ഭാര്യയെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുകയോ ചെയ്താല്‍ പോലും ഈ വിധി മാറുകയില്ല.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter