വിഷയം: ‍ നോമ്പ്

നോട്ടം കൊണ്ട് സ്ഖലനം സംഭവിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Asif

Apr 9, 2024

CODE :Fiq13544

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

പൊതുവെ,  നോട്ടം കൊണ്ട് സ്ഖലനം സംഭവിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ നോട്ടം കൊണ്ട് സ്ഖലനം സംഭലിക്കൽ പതിവാണെങ്കിൽ നോമ്പ് മുറിയുന്നതുമാണ്. (ഇആനത്)


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter