അസ്സലാമു അലൈക്കും കേരള ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പലിശ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Adhul Abdul Salam

Jun 9, 2021

CODE :Fin10197

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

ഏത് ബാങ്കില്‍ നിന്നായാലും വ്യക്തിയില്‍ നിന്നായാലും സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നായാലും അന്യന്‍റെ പണം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവിഹിതസ്വത്തായ പലിശ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ലഭിക്കുന്ന പലിശ ഹലാലാവുന്ന തരത്തില്‍ പലിശ ഇനം വക തിരിക്കുന്നതില്‍ കേരള ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായ ഇടപാട് രീതികളൊന്നുമില്ലല്ലോ.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter