മദീന പള്ളി നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം രണ്ടു യതീമുകളുടെതയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അവരുടെ പേരെന്ത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ബിതാ സന്തോഷ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. പ്രവാചകര്‍ (സ) മദീനയിലെത്തിയ ശേഷം ആദ്യമായി ചെയ്തത് പള്ളി നിര്‍മ്മാണമായിരുന്നു. അതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം രണ്ട് യതീമുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തില്‍ കാണാം. ബനുന്നജ്ജാര്‍ ഗോത്രത്തില്‍ പെട്ട സഹ്ല്‍, സുഹൈല്‍ എന്നീ യതീമുകളുടേതായിരുന്നു അതെന്നാണ് പല ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ ആ സ്ഥലം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സൌജന്യമായി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായെങ്കിലും പ്രവാചകര്‍ (സ) അത് വില നല്‍കിയിട്ടല്ലാതെ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചുവെന്ന് കൂടി ചരിത്രത്തില്‍ കാണാം. കൂടുതല്‍ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ. ആമീന്‍

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter