വിഷയം: ‍ നോമ്പ്

മുദ്ദ് യതീമുകള്‍ക്ക് നൽകിയാൽ മതിയോ? (യതീ൦കാനയിലേക്ക്)

ചോദ്യകർത്താവ്

Younus Ahmed

Sep 23, 2022

CODE :Oth11390

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

നോമ്പിനുള്ള മുദ്ദിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും താങ്കൾ ചോദിച്ചുണ്ടാവുക.  പ്രസ്തുത മുദ്ദ് അഗതികൾക്കായിരിക്കണം  നൽകേണ്ടത്(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ).  യതീമായതു കൊണ്ട് മാത്രം മുദ്ദ് നൽകാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. "അഗതികൾ "  എന്ന ഗണത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു യതീം പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം യതീമിനു നൽകാവുന്നതുമാണ്. നല്ല സമ്പത്തുള്ള(അനന്തരമായി ലഭിച്ച സ്വത്ത്) യതീമീങ്ങളും ഇല്ലെന്നില്ല. സമ്പന്നനായ യതീമിനു മുദ്ദ് നൽകാവതല്ല.

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter