വിഷയം: ‍ കസേര നിസ്കാരം

പകുതി ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നയാൾ തന്‍റെ കസേര സ്വഫിന്‍റെ പിറകിലാണോ സ്വഫിന്‍റെ കൂടെയാണോ വെക്കേണ്ടത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

kasim rahees

Jun 6, 2024

CODE :Pra13646

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവന് സ്വഫ്ഫിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. കസേര സ്വഫ്ഫിന്‍റെ പിറക് വെച്ചാൽ മതി. കസേര നിസ്കാരത്തിന്‍റെ പൂർണ രുപം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter