വിഷയം: ‍ ശുദ്ധി

മൂത്രമൊഴിച്ച് ഇസ്തിബ്റയും ചെയ്ത് കഴുകി നനവെല്ലാം തുടച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മൂത്രം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും ലിംഗാഗ്രത്തിൽ മൂത്രത്തിന്റെ അംശവും കാണുന്നു. അനുഭവ സമ്പന്നനായ ഒരു അമുസ്ലിം ഡോക്ടറെ കാണുകയും സ്കാനിങ്ങ്, മൂത്ര ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിസ്ക്കാരത്തിനും മറ്റും ഞാൻ എങ്ങനെ ശുദ്ധിയാക്കണം. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം നിർദേശിക്കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

മുഹമ്മദ്

Oct 1, 2022

CODE :Oth11423

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

താങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിനു പരിഹാര മാർഗം മനസ്സിലാക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter