വിഷയം: ‍ കുളി

കുളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ വുളു മുറിയുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Saad

Jun 16, 2024

CODE :Fiq13675

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

പൊതുവെ, കുളിക്കൽ കൊണ്ടൊന്നും വുളൂഅ് മുറിയുകയില്ല.  അത് കുളത്തുലായാലും അല്ലെങ്കിലും. കുളിക്കുമ്പോൾ വുളൂഅ് മുറിയുന്നതൊന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം. വുളൂഅ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter