വിഷയം: ‍ ആദം നബിയുടെ സ്വര്‍ഗത്തിലെ വസ്ത്രം

ആദം നബി(അ)യുടേയും ഹവ്വാഅ്(റ) ബീവിയുടേയും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു?

ചോദ്യകർത്താവ്

Safiya Kന

Jun 8, 2021

CODE :Qur10189

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

ആദം നബി(അ)യുടെയും ഹവ്വാഅ് (റ) ബീവിയുടെയും സ്വര്‍ഗവസ്ത്രം എന്തായിരുന്നുവെന്നതില്‍ പണ്ഡിതന്മാര്‍ പല അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവര്‍ക്കും നീണ്ട മുടിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതായിരുന്നു ഔറത്ത് മറച്ചിരുന്നതെന്നും ഇബ്നുകസീര്‍ (റ) അവരുടെ തഫ്സീറില്‍ (1-77) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നഖങ്ങളുടേത് പോലെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്തുവായിരുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രമെന്നും പ്രത്യകതരം പ്രകാശമായരുന്നു വസ്ത്രമെന്നുമെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കാണാം.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter