മലയാള സര്‍വകലാശാലക്ക് യു.ജി.സി അംഗീകാരം
malayalam varsityതുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലക്ക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്‍റ് കമ്മീഷന്‍റെ അംഗീകാരം. ഡിഗ്രികള്‍ നല്‍കാനും ഗവേഷണം ഏറ്റെടുക്കാനും സര്‍വകലാശാലക്കുള്ള നിയമപരമായ അധികാരത്തിനു ഇതോടെ സാധുത കൈവന്നു. അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം നവംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് മലയാള സര്‍വകലാശാല കൈപ്പറ്റിയത്. യു.ജി.സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ മലയാള സര്‍വകലാശാല നല്‍കുന്ന ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും സര്‍വകലാശാലകളില്‍ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter