ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഫെലോഷിപ്പ്
യു.ജി.സിയുടെ ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറല്‍ ഫെലോഷിപ്പിന് ഈ മാസം 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഭാഷ, മാനവിക, സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത യൂനിവേഴ്സിറ്റികളില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന റിസര്‍ച്ച് ബിരുദധാരികള്‍ക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. പ്രതിമാസം 25000 രൂപയാണ് ഫെലോഷിപ്പ് കൂടാതെ ഓരോ വര്‍ഷം ആയിരം രൂപയുടെ വര്‍ധനവും വീട്ടുവാടക അലവന്‍സും 50,000 രൂപ വാര്‍ഷിക കണ്ടിജന്‍സി ഗ്രാന്‍റും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. പ്രായപരിധി 35 വയസ്സാണ്. മൂന്നുവര്‍ഷത്തേക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് യു.ജി.സി വൈബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter