വിഷയം: ‍ മതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്ത്

തനിക്കും ഭാര്യക്കും ഏകദേശം 50 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേ മക്കൾക്കതിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുൽ കാദർ

Oct 12, 2022

CODE :Par11540

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

അതു നിങ്ങളുടെ സ്വത്തു തന്നെയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. അനുബന്ധ വിഷയം വായിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter