വിഷയം: ‍ മിശ്ര വിവാഹം, അഹ്ലു കിതാബിനെ വിവാഹം കഴിക്കൽ

മിശ്ര വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ, അഹ്ലു കിതാബിൽ പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നുണ്ടോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammad Musthafa

Feb 11, 2020

CODE :Aqe9605

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള സ്വലാത്തും സലാമും  മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യുടേയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും അനുചരന്മാരുടേയും മേല്‍ സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ..

ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ FATWA CODE: Fiq9254 എന്ന ഭാഗം ദയവായി വായിക്കുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തആലാ തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter