യു.ജി.സി നെറ്റ് റിസള്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ജൂണ്‍ 29, 2014-ന് യു.ജി.സി നടത്തിയ നെറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ റിസള്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലമറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: Result of UGC Net held on June 29, 2014

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter