വിഷയം: ‍ ഉംറ ഇസ്ലാം കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണോ?

ഉംറ ഫർളാണെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഉംറ ഇസ്‌ലാം കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണോ ? ഇതിൽ മദ്ഹബുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫി മദ്ഹബിലെ അഭിപ്രായം പറയാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammad Iqbal M

Oct 23, 2022

CODE :Fiq11624

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

പ്രബല വീക്ഷണ പ്രകാരം ഹജ്ജും ഉംറയും  നിർവഹിക്കൽ കഴിവുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഉംറ നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധമല്ലെന്ന് (സുന്നത് മാത്രം )  പറഞ്ഞ ശാഫിഈ പണ്ഡിതരും ഉണ്ട് . സ്വീകാര്യമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കലും ഹജ്ജിനെ പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമാണ്(ശറഹുൽ മഹല്ലി).  ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിലെ  അഞ്ചാമത്തേത് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കൽ ആണല്ലോ.  ചില ഹദീസുകളിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായി ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കലാണ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. (ബൈഹഖി). 

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter