സര്‍വ്വീസ് ലൈസന്‍സ് നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുക കണക്കെത്തുകയും ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ 1000 ഗ്രാം വെള്ളിയുടേതിന് സമാനമായ കാശ് കൈയ്യിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്താല്‍ എത്രയാണ് സകാത് കൊടുക്കേണ്ടത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. മേല്‍പറഞ്ഞ വിധമുള്ള വിവിധ സര്‍വ്വീസുകള്‍ നടത്തുന്നവയില്‍ പലപ്പോഴും കച്ചവടച്ചരക്ക് എന്ന നിലക്ക് സകാത് വരണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ അതില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന് കാശ് എന്ന നിലക്ക് സകാത് വരുന്നതാണ്. കാശില്‍ കണക്കെത്തിയ ശേഷം ഏതിനാണോ വര്‍ഷം തികയുന്നത് അതിനൊക്കെ സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവുന്നതാണ്, എപ്പോഴാണോ ഓരോന്നിനും വര്‍ഷം തികയുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഓരോന്നിന്റെയും സകാതിന്‍റെ സമയമാവുക. ഇത് അല്‍പം കൂടി വിശദമാക്കി മുമ്പ് നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവിടെ വായിക്കാം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter