വിഷയം: ‍ ശൈഖ് ജീലാനി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു

ഒട്ടേറെ സൂഫിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹ്യദ്ധീൻ ശൈഖ് ഇത്രയധികം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു ?

ചോദ്യകർത്താവ്

thoufeer

Nov 7, 2022

CODE :Fat11681

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാതും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ.

പ്രവാചകന്മാരുടെ(അ) നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ(സ്വ) ആയതിനാൽ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ (സ്വ) മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അതുപോലെത്തന്നെ, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവായി പൊതുവേ  ശൈഖ് മുഹ്യദ്ദീൻ (റ) അവർകളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മഹാനവർകളെ മറ്റുള്ള  ഔലിയാക്കളെക്കാളും മുഅ്മിനീങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. കൂടാതെ, ഇതെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ നിമിത്തങ്ങളാണ്.  ശൈഖ് ജീലാനിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter