വിഷയം: ‍ ലൈംഗികത

ഇസ്ലാമിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ ആണ് ലൈംഗികപരമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammed

Mar 30, 2023

CODE :Fat12185

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ സദാ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

സ്ത്രീയുടെ പിൻ ദ്വാരത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല. മുൻ ദ്വാരത്തിൽ എങ്ങനെയും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 

ലൈംഗിക ബന്ധവുമായി കീടുതലറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നാഥൻ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter