വിഷയം: ‍ മഹ്റം

ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരനെ കാണുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്ത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Fathima

Jun 4, 2024

CODE :Dai13643

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഭർത്താവിന്‍റെ വാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ സഹോദരങ്ങൾ മഹ്റമല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ തൊട്ടാൽ വുളൂഅ് മുറിയുന്നതും കാണൽ അനുവദനീയവുമല്ല. ആരൊക്കെയാണ് മഹ്റം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter