വിഷയം: ‍ ഉള്ഹിയ്യത്ത്

ഏഴ്പേർ കൂടി ഉള്ഹിയ്യത്ത് അറുത്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഏഴ് വർഷവും അങ്ങനെത്തന്നെ അറുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അത് ശരിയാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

SHANAVAS S A

Jun 16, 2024

CODE :Dai13676

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

അത് ശരിയല്ല. തെറ്റാണ്. ഇപ്രാശ്യം ശെയർ കൂടി ഉള്ഹിയ്യത് അറുത്തൽ അടുത്ത ഏഴ് കൊല്ലവും അങ്ങനെ തന്നെ അറുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇക്കൊല്ലം അറുത്തതിന‍്‍‍റെ പ്രതിഫലം ഇക്കൊല്ലം തന്നെ കിട്ടും.


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter