നോമ്പു ദിവസം രാത്രി ബന്ധപെട്ടാൽ സ്വുബ്ഹിന് മുമ്പേ കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Abu

May 1, 2020

CODE :Fiq9758

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

നോമ്പു ദിവസം രാത്രി ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ കുളിക്കല്‍ നിര്ർബന്ധമില്ല. എന്നാല്‍ ഉള്‍ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കുളിക്കല്‍ സുന്നത്തുമാണ്. മാത്രവുമല്ല സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കാന്‍ അവന്‍ സുബ്ഹ് ഖളാഅ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കല്‍ നിർബന്ധവുമാണല്ലോ.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter